خبرگزاری لیزنا
سه‌شنبه 20 شهريور 1397 کتابخانه عمومی هشت بهشت در شهرجدید گلبهار افتتاح شد http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/36949-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B9D985D988D985DB8C-D987D8B4D8AA-D8A8D987D8B4D8AA-D8AFD8B1-D8B4D987D8B1D8ACD8AFDB8CD8AF-DAAFD984D8A8D987D8A7D8B1-D8A7D981D8AAD8AA به گزارش لیزنا، کتابخانه عمومی"هشت بهشت" در شهر جدید گلبهار شهرستان چناران با حضور حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهر سازی، علیرضا رشیدیان استاندار و حجت الاسلام علی اکبر سبزیان مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی افتتاح شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 97
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما