خبرگزاری لیزنا
چهارشنبه 17 مرداد 1397 اهدای ۶ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های عمومی نیشابور در خراسان رضوی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/36263-D8A7D987D8AFD8A7DB8C-DBB6-D987D8B2D8A7D8B1-D986D8B3D8AED987-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8A8D987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D986DB8CD8 شش هزار نسخه کتاب به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون ریال از سوی هاجر چنارانی، نماینده  مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی به کتابخانه های عمومی نیشابور اهدا شد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 103
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما