خبرگزاری صدا و سیما
چهارشنبه 17 مرداد 1397 کاشمر یکی از شهرستان های برتر در فضای کتابخانه ای http://mashhad.iribnews.ir/fa/news/2197728/DAA9D8A7D8B4D985D8B1-DB8CDAA9DB8C-D8A7D8B2-D8B4D987D8B1D8B3D8AAD8A7D986-D987D8A7DB8C-D8A8D8B1D8AAD8B1-D8AFD8B1-D981D8B6D8A7DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8A7DB8C به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی کاشمر گفت: 5 هزار و 900 متر مربع فضایکتابخانه ای در شهرستان کاشمر وجود دارد و به ازای هر 100 نفر جمعیت، 3 و نیم مترمربع فضای کتابخانه ای داریم.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 105
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما