خبرگزاری لیزنا
سه‌شنبه 16 مرداد 1397 مرقد علامه بهلول گنابادی خراسان رضوی آخرین ایستگاه کاروان سفیران کتاب شد http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/36220-D985D8B1D982D8AF-D8B9D984D8A7D985D987-D8A8D987D984D988D984-DAAFD986D8A7D8A8D8A7D8AFDB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A2D8AED8B1DB8CD986-D8A7DB8CD8B3 کاروان سفیران کتاب کتابخانه های عمومی شهرستان گناباد در روزهای پایانی برگزاری جشنواره کتابخوانی رضوی و همزمان با سیزدهمین سالروز ارتحال علامه بهلول در مرقد این عالم مجاهد مستقر شد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 93
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما