خبرگزاری لیزنا
سه‌شنبه 16 مرداد 1397 بررسی مشکلات کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی در جلسه شورای اسلامی استان http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/36228-D8A8D8B1D8B1D8B3DB8C-D985D8B4DAA9D984D8A7D8AA-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987E2808CD987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، جلسه شورای اسلامی استان خراسان رضوی با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و با موضوع بررسی مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی و بیان نقاط قوت و امیدبخش حوزه کتاب و کتاب خوانی و ترویج فرهنگ مطالعه برگزار شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 106
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما