خبرگزاری لیزنا
سه‌شنبه 16 مرداد 1397 برگزاری نشست تخصصی کتاب‌خوان کتاب‌های ترکی خراسانی در شهرستان جوین خراسان http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/36203-D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7D8B1DB8C-D986D8B4D8B3D8AA-D8AAD8AED8B5D8B5DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8E2808CD8AED988D8A7D986-DAA9D8AAD8A7D8A8E2808CD987D8A7DB8C-D8AAD8B1DAA9DB8C-D8AED اولین نشست تخصصی کتاب خوان ویژه کتاب‌های ترکی خراسانی در کتابخانه عمومی مرحوم مسروری حکم آباد جوین برگزار شد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 117
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما