خبرگزاری لیزنا
سه‌شنبه 12 تير 1397 جشنواره کتابخوانی رضوی در نمایشگر عابربانک های بانک کشاورزی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/35399-D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986DB8C-D8B1D8B6D988DB8C-D8AFD8B1-D986D985D8A7DB8CD8B4DAAFD8B1-D8B9D8A7D8A8D8B1D8A8D8A7D986DAA9-D987D8A7D به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، با همکاری و مساعدت بانک کشاورزی خراسان رضوی تصویر تبلیغات هشتمین جشنواره کتابخوانی رضوی بر صفحه نمایشگر تمامی عابر بانک های کشاورزی استان قرار گرفت.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 105
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما