خبرگزاری لیزنا
شنبه 12 خرداد 1397 معرفی ۱۰ کتابخانه برگزیده خراسان رضوی در برگزاری نشست‌های کتاب خوان سال ۱۳۹۶ http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/34864-D985D8B9D8B1D981DB8C-DBB1DBB0-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8A8D8B1DAAFD8B2DB8CD8AFD987-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8AFD8B1-D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7 به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، با اعلام گزارش نهایی برگزاری سلسله نشست‌های کتاب‌خوان در سال ۹۶، تعداد ۱۵ کتابخانه عمومی استان رتبه‌های برگزیده استان را به خود اختصاص دادند.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 110
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما