خبرگزاری لیزنا
شنبه 12 خرداد 1397 دیدار فرمانده سازمان بسیج کارمندان سپاه خراسان رضوی با مدیر کل کتابخانه‌های عمومی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/34872-D8AFDB8CD8AFD8A7D8B1-D981D8B1D985D8A7D986D8AFD987-D8B3D8A7D8B2D985D8A7D986-D8A8D8B3DB8CD8AC-DAA9D8A7D8B1D985D986D8AFD8A7D986-D8B3D9BED8A7D987-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D به گزارش لیزنا براساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، در دیدار فرمانده سازمان بسیج کارمندان سپاه امام رضا(ع) با مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی بر اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تاکید شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 115
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما