خبرگزاری لیزنا
يكشنبه 23 ارديبهشت 1397 اهداء لوح سپاس دبیرکل کتابخانه های عمومی به خیر کتابخانه ساز سبزواری در خراسان رضوی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/34412-D8A7D987D8AFD8A7D8A1-D984D988D8AD-D8B3D9BED8A7D8B3-D8AFD8A8DB8CD8B1DAA9D984-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8A8D987-D8AEDB8CD8B به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، در سفر مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی به شهرستان سبزوار، لوح سپاس دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور به خیر کتابخانه ساز سبزواری اهدا شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 72
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما