خبرگزاری لیزنا
يكشنبه 23 ارديبهشت 1397 کتابخانه فردوسی مشهد میزبان نشست کتاب خوان بزرگداشت معلم شد http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/34427-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D981D8B1D8AFD988D8B3DB8C-D985D8B4D987D8AF-D985DB8CD8B2D8A8D8A7D986-D986D8B4D8B3D8AA-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8AED988D8A7D986-D8A8D8B2D8B1 به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، نشست کتاب خوان بزرگداشت هفته معلم با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی و همکاری مدرسه امام حسین(ع) در کتابخانه فردوسی مشهد برگزار شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 77
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما