قدس آنلاین
شنبه 22 ارديبهشت 1397 امسال 28 پروژه نیمه تمام کتابخانه های خراسان رضوی به پایان میرسد http://qudsonline.ir/news/599956/D8A7D985D8B3D8A7D984-28-D9BED8B1D988DA98D987-D986DB8CD985D987-D8AAD985D8A7D985-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A8D987-D9BED8A7DB8CD8A7D986-D985DB8CD8B1D8B3D8AF قدس انلاین : مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان خراسان رضوی از 28 پروژه نیمه تمام در سطح استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم این تعداد پروژه را تا پایان سال به اتمام برسانیم.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 48
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما