خبرگزاری آریا
پنجشنبه 24 اسفند 1396 کتابخانه قلب تپنده فعالیت فرهنگی در هر مکان، اعم از روستا و شهر است http://www.aryanews.com/News/20180315172740862/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D982D984D8A8-D8AAD9BED986D8AFD987-D981D8B9D8A7D984D98AD8AA-D981D8B1D987D986DAAFD98A-D8AFD8B1-D987D8B1-D985DAA9D8A7D986D88C-D8A7D8B9D985-D8A7D8B2-D8B1D988D8B3D8AAD8A7-D988-D8B4D خبرگزاری آریا- مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی گفت: کتابخانه قلب تپنده فعالیت فرهنگی در هر مکانی اعم از روستا و شهر است و با گفتگو و اخلاق مداری و افزایش برداشتهای مبنایی و درک و مبادله تجربیات و به اشتراک گذاری آنها می توانیم در این فضای کاری فعالیت های موثری داشته باشیم.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 221
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما