پایگاه خبری تحلیلی صبح توس
شنبه 19 اسفند 1396 مطالعه باید اولویت اول مردم قرار گیرد http://sobhtoos.ir/post/338804/D985D8B7D8A7D984D8B9D987-D8A8D8A7DB8CD8AF-D8A7D984D988DB8CD8AA-D8A7D988D984-D985D8B1D8AFD985-D982D8B1D8A7D8B1-DAAFDB8CD8B1D8AF یوسف امینی در گفتگو با صبح توس؛ در رابطه با ترویج کتاب و کتابخوانی عنوان کرد: ما در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در بحث مطالعه و کتابخوانی آمار پایین تری داریم زیرابه برخی موارد بیشتر از مطالعه اهمیت می دهیم، بنابراین طرح ها و برنامه هایی با محوریت کتابخانه ها و کتاب در سطح کشور برگزار می شود که بسیار لازم و ضروری است.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 207
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما