خبرگزاری لیزنا
سه‌شنبه 15 اسفند 1396 اشتیاق اعضای کتابخانه علامه امینی شهرستان باخرز استان خراسان رضوی در طرح «باهم بخوانیم» http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/33553-D8A7D8B4D8AADB8CD8A7D982-D8A7D8B9D8B6D8A7DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B9D984D8A7D985D987-D8A7D985DB8CD986DB8C-D8B4D987D8B1D8B3D8AAD8A7D986-D8A8D8A7D8AED به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، طرح «باهم بخوانیم» بر اساس یک سیر مطالعاتی هدفمند و با محوریت ۲۰ کتاب با موضوع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی  اجرامی شود. در طول اجرای این طرح، اعضا باید تعداد مشخصی کتاب را در هشت هفته مطالعه ‌کنند. در شیوه اجرای طرح، اعضا به مطالعه کتب موردبحث به‌صورت جمع خوانی، بلند خوانی و فردی می‌پردازند.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 97
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما