خبرگزاری لیزنا
دوشنبه 16 بهمن 1396 دیدار مدیرکل کتابخانه‌های خراسان رضوی با خیر کتابخانه ساز سبزواری http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/33055-D8AFDB8CD8AFD8A7D8B1-D985D8AFDB8CD8B1DAA9D984-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987E2808CD987D8A7DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A8D8A7-D8AEDB8CD8B1-DA به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، حسین اکبری مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی در دیداری با حضور حیدری، رئیس هیئت‌مدیره انجمن خیرین کتابخانه ساز استان از دکتر محمد علوی مقدم، خیر سبزواری و مؤسس کتابخانه علوی مقدم قدردانی کرد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 173
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما