خبرگزاری لیزنا
دوشنبه 16 بهمن 1396 فعالیت متنوع کودکان سیدآباد چناران در کتابخانه باقرالعلوم استان خراسان رضوی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/33054-D8B9D8A7D984DB8CD8AA-D985D8AAD986D988D8B9-DAA9D988D8AFDAA9D8A7D986-D8B3DB8CD8AFD8A2D8A8D8A7D8AF-DA86D986D8A7D8B1D8A7D986-D8AFD8B1-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987- به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، کودکان مهدکودک روستای سیدآباد چناران با حضور در کتابخانه باقرالعلوم (ع) در برنامه‌های فرهنگی این مرکز شرکت کردند.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 172
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما