خبرگزاری لیزنا
دوشنبه 16 بهمن 1396 تقدیر از خانواده کتابخوان تربت‌حیدریه در خراسان رضوی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/33053-D8AAD982D8AFDB8CD8B1-D8A7D8B2-D8AED8A7D986D988D8A7D8AFD987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986-D8AAD8B1D8A8D8AAE2808CD8ADDB8CD8AFD8B1DB8CD987-D8AFD8B1-D8AED8B1D8A7D8B به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، جلسه شورای اداری شهرستان تربت‌حیدریه باحضور موهبتی، معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار ویژه شهرستان تربت‌حیدریه و جمعی از اعضا با تقدیر از اعضای خانواده آقایی، به واسطه فعالیتشان در عرصه کتابخوانی برگزار شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 171
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما