خبرگزاری لیزنا
دوشنبه 16 بهمن 1396 جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی مشهد برگزار شد http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/33048-D8ACD984D8B3D987-D8A7D986D8ACD985D986-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987E2808CD987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D985D8B4D987D8AF-D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7D8B1-D8B4D8AF به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان مشهد با حضور جمعی از اعضا در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 172
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما