خبرگزاری لیزنا
شنبه 14 بهمن 1396 جلسه انجمن خیران کتابخانه ساز و شورای فرهنگ عمومی نیشابور تشکیل شد http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/32996-D8ACD984D8B3D987-D8A7D986D8ACD985D986-D8AEDB8CD8B1D8A7D986-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D8B3D8A7D8B2-D988-D8B4D988D8B1D8A7DB8C-D981D8B1D987D986DAAF-D8B9D985D98 به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، در جلسه شورای فرهنگ عمومی و انجمن خیران کتابخانه ساز شهرستان نیشابور بر ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی و تجهیز کتابخانه‌های عمومی تأکید شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 48
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما