اداره کل خراسان رضوی
صفحه اصلي
آخرين ويرايش سایت
اخبار
اخبار آزمون
اخبار شهرستانها
ایمیل همکاران
پیام مدیرکل به مناسبت روز عید فطر
پیشنهادات
تصوير ها
تصوير ها
تصوير ها
تصوير ها
جستجو
حکایت
در آيينه مطبوعات
رويدادها
زمان ديجيتال سرور
سایتهای سازمان
سایتهای مرتبط
سر خط اخبار
طرح خلاقان برتر
فايل ها
کارتون کتاب
گزارش تصویری
گزارش فرهنگی
گزیده اخبار
لیست لینک تصاویر
متون عمومی
متون عمومي
متون عمومي
متون عمومي
معرفی کتاب
مقالات
منو
منو
منو
نظر خواهي
نظر خواهي
واحد آموزش و پژوهش
وب سایت شهرستان ها
وب سايت ها
وب سايت ها
ورود كاربران
ورود كاربران
خبرگزاری لیزنا
دوشنبه 11 دي 1396 معرفی کتابهای کتابخوان ماه در برنامه صبحگاهی سیمای خراسان رضوی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/32408-D985D8B9D8B1D981DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D987D8A7DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986-D985D8A7D987-D8AFD8B1-D8A8D8B1D986D8A7D985D987-D8B5D8A8D8ADDAAFD8A7D987DB8C-D8B3  به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، با همکاری و مساعدت صدا و سیمای خراسان رضوی کتاب های معرفی شده در طرح کتابخوان ماه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در برنامه زنده صبحگاهی سیمای خراسان رضوی معرفی می شود.
بيشتر
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

مجری سایت : شرکت سیگما