خبرگزاری لیزنا
دوشنبه 11 دي 1396 معرفی کتابهای کتابخوان ماه در برنامه صبحگاهی سیمای خراسان رضوی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/32408-D985D8B9D8B1D981DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D987D8A7DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986-D985D8A7D987-D8AFD8B1-D8A8D8B1D986D8A7D985D987-D8B5D8A8D8ADDAAFD8A7D987DB8C-D8B3  به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، با همکاری و مساعدت صدا و سیمای خراسان رضوی کتاب های معرفی شده در طرح کتابخوان ماه نهاد کتابخانه های عمومی کشور در برنامه زنده صبحگاهی سیمای خراسان رضوی معرفی می شود.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 7
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما