خبرگزاری لیزنا
دوشنبه 11 دي 1396 انجمن کتابخانه های عمومی خوشابخراسان رضوی برگزار شد http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/32407-D8A7D986D8ACD985D986-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C-D8AED988D8B4D8A7D8A8D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986-D8B1D8B6D988DB8C-D8A8D8B1DAAFD به گزارش لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان خوشاب با حضور فرماندار و دیگر اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 212
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما