خبرگزاری فرهنگ رضوی
پنجشنبه 20 مهر 1396 برگزاری بیش از 60 اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی در کتابخانه های خراسان رضوی http://farhangrazavi.ir/fa/doc/news/19318/D8A8D8B1DAAFD8B2D8A7D8B1DB8C-D8A8DB8CD8B4-60-D8A7D8AED8AAD8AAD8A7D985DB8CD987-D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED988D8A7D986DB8C-D8B1D8B6D988DB8C-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8AED8B
 به گزارش خبرگزاری رضوی؛ تاکنون و تا نیمه مهرماه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در "هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی" در بیش از 60 کتابخانه عمومی خراسان رضوی با شرکت در اختتامیه کتابخانه ای لوح سپاس دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور را دریافت کرده اند.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 101
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما