لوگوی خبرگزاری لیزنا
شنبه 15 مهر 1396 بازدید فرماندار تربت‌حیدریه از کتابخانه‌های عمومی در خراسان رضوی http://www.lisna.ir/DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987-D987D8A7DB8C-D8B9D985D988D985DB8C/30877-D8A8D8A7D8B2D8AFDB8CD8AF-D981D8B1D985D8A7D986D8AFD8A7D8B1-D8AAD8B1D8A8D8AAE2808CD8ADDB8CD8AFD8B1DB8CD987-D8A7D8B2-DAA9D8AAD8A7D8A8D8AED8A7D986D987E2808CD987D8A7DB8
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 97
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما