يكشنبه 15 مرداد 1396 مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی خبر داد: http://farhangrazavi.ir/fa/doc/news/15756/D8ADD8B6D988D8B1-D8A8DB8CD8B4-6-D987D8B2D8A7D8B1-D986D981D8B1-D8ACD8B4D986D988D8A7D8B1D987-DAA9D8AAD8A7D8A8-D8AED988D8A7D986DB8C-D8B1D8B6D988DB8C-D8AED8B1D8A7D8B3D8A7D986
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی خبر داد:
 
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی از حضور 640 هزار نفر در جشنواره کتاب‌خوانی رضوی خراسان رضوی خبر داد.
بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 79
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما