بيشتر
نشست کتاب خوان بهارستان ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی
نشست کتاب خوان بهارستان ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی


روز خبرنگار
روز خبرنگار


بازدید شهردار از پروژه کتابخانه مرکزی
بازدید شهردار از پروژه کتابخانه مرکزی


دیدار با آیت الله علم الهدی
دیدار با آیت الله علم الهدی


غرفه کتابخانه های عمومی در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت
غرفه کتابخانه های عمومی در سیزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت


برگزاری نشست کتاب خوان حماسه مقاومت
برگزاری نشست کتاب خوان حماسه مقاومت


ستاد سفر اداره کل در شهرستان کاشمر(بازدید کتابخانه ها)
ستاد سفر اداره کل در شهرستان کاشمر(بازدید کتابخانه ها)


گزارش تصویری ستاد سفر اداره کل در شهرستان کلات
گزارش تصویری ستاد سفر اداره کل در شهرستان کلات


 
تعداد بازديد اين صفحه: 9921