نام و نام خانوادگی : حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر سبزیان
ایمیل: Modir@mashadpl.ir
پست سازمانی : مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051
نام و نام خانوادگی :هادی حافظی
ایمیل:Moaven@mashadpl.ir
پست سازمانی : معاون توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051    داخلی 107
نام و نام خانوادگی : زهرا باقرزاده
Z.baghrzade@mashadpl.ir
پست سازمانی : معاون اداری و مالی
اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051    داخلی 134