لطفا جهت ارتباط با مدیر کل، هماهنگی های لازم با مسئول دفتر جناب آقای مدنی انجام شود.

نام و نام خانوادگی : سید محمد مدنی
ایمیل:M.madani@mashadpl.ir
پست سازمانی: مسئول دفتر مدیر کل


اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  102