نام و نام خانوادگی : حامد ملاامیری
ایمیل:Amar@mashadpl.ir
پست سازمانی:آمار،برنامه ریزی،پژوهش

اطلاعات تماس         تلفن : 38470107-051     داخلی  132