مقام معظم رهبری
به گونه ای باید برنامه ریزی شود که فضای
کتابخوانی در کشور توسعه و تعمیق پیدا کند.

اخبار خیرین
پنجمين جلسه انجمن خيرين كتابخانه ساز گناباد در محل كتابخانه شهيد ابدي برگزار شد
جلسه انجمن خيرين مدرسه ساز بخش سرولايت برگزار شد
خير شهرستان تربت حيدريه به خاطر كمك و تجهيز بخش كودك كتابخانه شهيد بهشتي تقدير شد
چهارمين جلسه هيات مديره انجمن خيرين كتابخانه هاي عمومي شهرستان گناباد برگزار شد
نخستين جلسه انجمن خيرين كتابخانه ساز شهرستان نيشابور در محل كانون فرزندان امام (ره) نيشابور برگزار شد
از پيشرفت مراحل ساخت كتابخانه خيرساز مهندس علي آبادي خبر داد
كمك هاي ميلياردي خيرين كتابخانه ساز
اولين جشنواره منطقه اي خيرين كتابخانه ساز شهرستان مشهد برگزار شد
نشست خبري جشنواره منطقه اي خيرين كتابخانه ساز مشهد
جشنواره خيرين شهرستان نيشابور در سال 93 برگزار مي شود
بيشتر
اعضاء هیات
اعضاي هيات موسس

اعضاي هيات امنا

اعضاي هيئت مديره

--------------------------------------

شماره حساب انجمن خيرين
كتابخانه هاي عمومي خراسان رضوي
02/47979797
بانك ملت
بيشتر
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما