منوبيشتر
خاطراتی از مطالعه در سیره بزرگان

« ... بسیاری از آقایان در زمانِ زندگی ایشان، پیشنماز بودند، در محرَّم و صفر و رمضان روضه خوانی می کردند و... امّا امام در زندگی خود چنین برنامه هایی نداشتند. تنها کاری که می کردند، مطالعه بود و اهمیت این کار را در عمل به ما نشان می دادند...

به یاد دارم آن زمان ها که ده- پانزده ساله بودم به دلیل آنکه کوچک بودیم و همچنین برای داشتنِ آسایش در مطالعه، تابستان ها ما را به « درکه»یا« محلات» می بردند. در تمام این مدت، یک بار نمی شد که ما ببینیم ایشان به مهمانی یا خیابان بروند. همان اول از گاراژِ مسافربری به محلّ اقامتشان می رفتند و تا آخر تابستان هم در خانه می ماندند. صبح، این طرف حیاط فرش می انداختند و مشغول  مطالعه می شدند و تا زمانی که آفتاب به جلوشان می رسید. با آمدن آفتاب وضو می گرفتند، نماز می خواندند، ناهار می خوردند و استراحت می کردند. عصر دوباره طرف دیگر حیاط فرش می انداختند و مشغول مطالعه می شدند. به این ترتیب در عمل نشان می دادند که تا چه حدّ باید کار و کوشش کنیم، از زمانی که به یاد دارم، زمان مطالعه امام از زمان تفریح و کار ایشان جدا بود. مطالعه امام کاری بود که از بچگی شاهد آن بودم. صبح که بیدار می شدیم، امام را بیدار می دیدیم. مادرمان می گفتند که امام پس از نماز خواندن، دیگر نمی خوابیدند و به مطالعه می پرداختند... .»

دکتر زهرا مصطفوی(پا به پای آفتاب،ج1،ص195)، موسسه نشر پنجره، امیررضا ستوده

بيشتر
نشاني:مشهد - بلوار بعثت - بين بعثت 2و4 - پلاك 6 - اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان تلفن: 8470107 (0511) دورنگار: 8408242(0511)
« كليه حقوق مادي و معنوي براي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور محفوظ است »
Copyright © 2008 www.iranpl.ir. All rights reserved
.
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما