1396/10/23 شنبه توسط خیر نیک اندیش خواف صورت گرفت، اهدای کتاب به کتابخانه عمومی عالم آل محمد(ص) شهر سلامی خواف خیر نیک اندیش شهرستان خواف 250 نسخه کتاب به ارزش بیش از 40 میلیون ریال به کتابخانه عمومی عالم آل محمد(ص) سلامی اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خواف خیر نیک اندیش شهرستان خواف 250 نسخه کتاب به ارزش بیش از 40 میلیون ریال به کتابخانه عمومی عالم آل محمد(ص) سلامی اهدا کرد.،

مهندس ابراهیم ابراهیم بای سلامی خیر و انیک اندیش خوافی  تعداد 246 نسخه کتاب کمک آموزشی به ارزش 40 میلیون ریال به کتابخانه عمومی عالم آل محمد(ص)  شهر سلامی اهدا کرد.

همچنین این خیر محترم در آذر ماه 1392 تعداد 1350 نسخه کتاب کمک آموزشی گاج و خیلی سبز به مبلغ 220میلیون ریال به کتابخانه های شهرستان خواف اهدا کرده بود.

ابراهیم ابراهیم بای سلامی مولف و نویسنده های کتاب های کامپیوتر و دوره 22 جلدی طبقه بندی و شرح جامع مشاغل می باشد

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 121