کتابخانه بنت الهدی صدر قوچان
نشست کتاب خوان
1396/12/23 چهارشنبه توسط کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر قوچان انجام شد، شاهنامه خوانی کودکان در نشست کتاب خوان مدرسه ای چهارمین نشست کتاب خوان مدرسه ای کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر قوچان در دبستان سعدی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان قوچان،چهارمین نشست کتابخوان مدرسه ای کتابخانه عمومی بنت الهدی صدر قوچان توسط لیلا علی آبادی کتابدار این کتابخانه,برگزار شد.
.
 علی آبادی درباره این نشست بیان کرد: چهارمین نشست مدرسه ای در دبستان سعدی در مقطع چهارم ابتدائی در اسفند 96 برگزار شد و دانش آموزان کلاس به خواندن مجموعه داستان های شاهنامه پرداختند.

قابل به ذکر است در هر یک از جلدهای این مجموعه کنش‌ها و رفتارهای حماسی قهرمان داستان در مقابل زندگی و مشکلات آن نشان داده می‌شودو از آنجا که داستان‌های این مجموعه با لطف ادبی و به نثر روان امروزی و با حفظ روح حماسی شاهنامه روایت شده‌اند ,سبب لذت ادبی‌ برای کودکان و نوجوانانند.

   کتابهای  معرفی شده توسط دانش آموزان به صورت ذیل می باشد :

"سرزمین گوهران" نوشته محمد رضا یوسفی/ معرفی شده توسط آرمان عزیزی(دانش آموز)

" ضحاک و اهریمن" نوشته محمد رضا یوسفی / معرفی شده رضا پروانه(دانش آموز)

"پادشاه کوران" نوشته محمد رضا یوسفی / معرفی شده توسط مجتبی حسینی (دانش آموز)

"سیاوش در آتش" نوشته محمد رضا یوسفی / معرفی شده توسط حسن جعفریان(دانش آموز)

"رستم و سهراب" نوشته محمد رضا یوسفی / معرفی شده توسط رضا زارع(دانش آموز)"
 


بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 377