برازش
مدیرعامل بنیاد امام رضا(ع)
1396/10/20 چهارشنبه در جلسه مدیرکل با مدیرعامل بنیاد امام رضا(ع) عنوان شد، جشنواره کتابخوانی رضوی در مسیر پیشرفت و اعتلا در جلسه مدیرکل کتابخانه های استان و مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا(ع) از روند برگزاری جشنواره در دو سال گذشته و میزبان استقبال از آن و شیوه برگزاری به عنوان مسیری در حال پیشرفت و اعتلا یاد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی، در جلسه مدیرکل کتابخانه های استان و مدیرعامل بنیادبین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) از روند برگزاری جشنواره در دو سال گذشته و میزان استقبال از آن و شیوه برگزاری به عنوان مسیری در حال پیشرفت و اعتلا یاد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در این دیدار که در محل دفتر مدیر عامل بنیاد برگزار شد با ارائه گزارش از دو نوبت برگزاری جشنواره در دوره های ششم و هفتم گفت: کتاب و کتابخوانی یکی از زمینه های مناسب و اصلی برگزاری جشنواره ای با نام مقدس امام رضا(ع) است و در حقیقت با حضور کتاب، جشنواره امام رضا(ع) کامل شد.

حسین اکبری ادامه داد: با تجارب به دست آمده در این دو سال و نحوه اطلاع رسانی انجام شده و استفاده از ظرفیت بی نظیر کتابخانه های عمومی هر سال بر میزان استقبال از جشنواره افزوده شده و این انتظار هست که میزان مشارکت در جشنواره کتابخوانی رضوی باز هم افزایش داشته باشد.

وی ادامه داد: کتابهای ارائه شده در این جشنواره نیز با بررسی یک تیم کارشناسی انتخاب می شوند و با گزینش از بین صدها کتاب در حوزه سبک زندگی رضوی منابع مرجع درباره زندگی معصوم(ع) معرفی می شود.

در ادامه این جلسه گزارش تصویری از روند برگزاری هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی در استان  ارائه شد.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی و هنری امام رضا (ع) نیز در این جلسه شورو شوق و اشتیاق مجموعه کتابخانه های عمومی استان را در برنامه ریزی و برگزاری جشنواره ستودنی دانست و یادآور شد: جلسات مربوط به تحلیل و بررسی جشنواره قبلی به پایان رسیده است و ما به صورت استان به استان به این تحلیل کیفیت پرداختیم.

محمود رضا برازش ادامه داد: برای برگزاری جشنواره دوره بعد نیز اقدامات بسیاری انجام شده است که در حوزه جشنواره کتابخوانی نیز برنامه ریزیها انجام شده و کتابهای جشنواره بعد مشخص شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم مجموعه برایند اقدامات و تلاشهای انجام شده منجر به رضایت آقا امام رضا(ع) باشد. 

بيشتر
نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 301