سه‌شنبه 22 اسفند 1396 روز ملی کتابخانه گردی در کتابخانه فردوسی مشهد مقدس
روز ملی کتابخانه گردی در کتابخانه فردوسی مشهد مقدس
روز ملی  کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه
کتابخانه فردوسی مشهد مقدس
روز ملی کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه
روز ملی کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه
دکتر امیر حسین قاضی زاده هاشمی
روز ملی کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه

روز ملی کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه
کتابخانه فردوسی مشهد
روز ملی کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه
کتابخانه فردوسی
روز ملی کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه
روز ملی کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه
کتابخانه فردوسی مشهد

روز ملی کتابخانه گردی   
1396/12/22 سه‌شنبه
کتابخانه فردوسی مشهد

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 251
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما