چهارشنبه 16 اسفند 1396 آیین تودیع و معارفه مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
آیین تودیع و معارفه مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی
آین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
حسین اکبری مدیرکل سابق
تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
حسینی معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی استانداری
آیین  تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه

آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
حجت الاسلام سبزیان مدیرکل

آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
سرابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
الهیاری معاون توسعه کتابخوانه و کتابخوانی نهاد
آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه
مراسم تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه

آیین تودیع و معارفه   
1396/12/16 چهارشنبه

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 294