شنبه 4 دي 1395 گزارش تصویری بازدید مدیرکل از کتابخانه های عمومی جوین و جغتای
گزارش تصویری بازدید مدیرکل از کتابخانه های عمومی جوین و جغتای گزارش تصویری بازدید مدیرکل از کتابخانه های عمومی جوین و جغتای
بازدید مدیرکل از کتابخانه های جوین و جغتای   
1395/10/4 شنبه
دیدار با علی ابادی فرماندار جغتای
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
ابویسان روستای دوستدار کتاب کشور
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
کتابخانه در حال ساخت فرهنگ روستای رازی
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
کتابخانه عطاملک جوینی

بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
کتابخانه عمومی شهدای جغتای
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
تقدیر از مسئول کتابخانه ابویسان
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
کتابخانه درحال ساخت روستای رازی
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
کتابخانه عمومی مسروری

بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
کتابخانه عمومی شهدای جغتای
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
کتابخانه درحال ساخت روستای ابویسان
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
بازدید از کتابخانه عطاملک جوینی
بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
بازدید از کتابخانه زنده یاد امیر مسروری

بازدید مدیرکل   
1395/10/4 شنبه
کتابخانه روستای ابویسان

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 32
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما