يكشنبه 12 دي 1395 گزارش تصویری کلنگ زنی کتابخانه شیرتپه و بازدید مدیرکل از کتابخانه های شهرستان سرخس
گزارش تصویری کلنگ زنی کتابخانه شیرتپه و بازدید مدیرکل از کتابخانه های شهرستان سرخس گزارش تصویری کلنگ زنی کتابخانه شیرتپه و بازدید مدیرکل از کتابخانه های شهرستان سرخس
روستای شیرتپه   
1395/10/12 يكشنبه
مراسم کلنگ زنی کتابخانه
روستای شیرتپه   
1395/10/12 يكشنبه
مراسم کلنگ زنی
سرخس   
1395/10/12 يكشنبه
کتابخانه دکتر شریعتی سرخس
سرخس   
1395/10/12 يكشنبه
افتتاح نمایشگاه کتاب

روستای شیرتپه   
1395/10/12 يكشنبه
مراسم کلنگ زنی کتابخانه
شهرستان سرخس   
1395/10/12 يكشنبه
بازدیداز کتابخانه شهید مطهری سرخس
سرخس   
1395/10/12 يكشنبه
کتابخانه دکتر شریعتی
سرخس   
1395/10/12 يكشنبه
افتتاح نمایشگاه کتاب

روستای شیرتپه   
1395/10/12 يكشنبه
مراسم کلنگ زنی کتابخانه
سرخس   
1395/10/12 يكشنبه
بادید از کتابخانه شهید مطهری
سرخس   
1395/10/12 يكشنبه
افتتاح نمایشگاه کتاب
سرخس   
1395/10/12 يكشنبه
نمایشگاه کتاب

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 33
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما