دوشنبه 16 مرداد 1396 اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
هتل میثاق مشهد مقدس
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
سخنرانی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه

اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
قرائت قرآن توسط استاد حامد علیزاده
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه

اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه

اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه
اختتامیه هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی   
1396/5/16 دوشنبه

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 19
تمامی حقوق این پورتال متعلق به نهاد کتابخانه های عمومی کشور می باشد

اجرا با : پورتال سازمانی سیگما