پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397 گزارش تصویری ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار (1)
گزارش تصویری ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار (1)
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتبخانه امامزاده حسن(ع) کوشک
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه عمومی بیت الهدی
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه عمومی دکتر شریعتی

ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه حاج ملاهادی سبزواری
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه امامزاده حسن(ع) کوشک
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه عمومب بیت الهدی
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه دکتر شریعتی

ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه امامزاده شعیب(ع)
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتاب خانه مشارکتی مرحوم فرامرز ناوی
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه عمومی مرحومه فرزانه گلدانی
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
دیدار با امام جمعه سبزوار

ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
دیدار با رئیس اداره اوقاف شهرستان
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
کتابخانه فرزانه گلدانی
ستاد سفر اداره کل در شهرستان سبزوار(روز اول)   
1397/2/6 پنجشنبه
نشست کتاب خوان اهل قلم

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 284