شنبه 1 ارديبهشت 1397 گزارش تصویری ستاد سفر اداره کل در شهرستان قوچان
گزارش تصویری ستاد سفر اداره کل در شهرستان قوچان
ستاد سفر اداره کل در قوچان   
1397/2/1 شنبه
دیدار با کتابداران کتابخانه امام خمینی(ره)
ستاد سفر اداره کل در قوچان   
1397/2/1 شنبه
دیدار با کتابداران کتابخانه آقا نجفی
ستاد سفر اداره کل در قوچان   
1397/2/1 شنبه
بازدید از مجتمع و کتابخانه امام رضا(ع)
ستاد سفر اداره کل در قوچان   
1397/2/1 شنبه
دیدار با امام جمعه شهرستان

ستاد سفر اداره کل در قوچان      
1397/2/1 شنبه
دیدار با کتابداران کتابخانه عمومی امام خمینی(ره)
ستاد سفر اداره کل در قوچان   
1397/2/1 شنبه
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان
ستاد سفر اداره کل در قوچان   
1397/2/1 شنبه
بازدید از مجتمع و کتابخانه امام رضا(ع)
ستاد سفر اداره کل در قوچان   
1397/2/1 شنبه
دیدار با کتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان

ستاد سفر اداره کل در قوچان   
1397/2/1 شنبه
دیدار با کتابداران کتابخانه بنت الهدی صدر

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 254