سه‌شنبه 11 ارديبهشت 1397 گزارش تصویری ستاد سفر اداره کل در شهرستان کلات
گزارش تصویری ستاد سفر اداره کل در شهرستان کلات
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
فرمانداری کلات
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
نشست کتاب خوان
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
ارائه کتاب
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
حضور در نماز جماعت

کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
جلسه انجمن
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
نشست کتاب خوان1
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
سخنرانی مدیرکل
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
حضور در نماز جماعت

کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
جلسه انجمن1
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
ارائه کتاب توسط فرماندار
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
هدایا
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
دیدار با امام جمعه شهرستان

کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
جلسه انجمن
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
ارائه کتاب
کلات سومین سفراستانی   
1397/2/17 دوشنبه
بازدید از کتابخانه
کلات سومین سفر شهرستانی   
1397/2/17 دوشنبه
کاخ خورشید

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 223