شنبه 19 اسفند 1396 گزارش تصویری 17 اسفند چهاردهمین سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی و روز کتابخانه گردی (2)
با حضور پرشور مردم و مسئولان خراسان رضوی طرح کتابخانه گردی در 30 کتابخانه منتخب استان خراسان رضوی اجرا شد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور امیر شهلا رئیس شورای شهرستان مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور کرباسی، عضو انجمن خیرین مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور امینی، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور دبیری، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد

کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور مسعود مرتضوی،نویسنده در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور منصوریان، معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور وزیری مقدم، فعال فرهنگی در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور کمال الدین حسینی، مدیر کل دفتر اجتماعی استانداری در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد

کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور جواد آرین منش رئیس خانه احزاب استان در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور سید سعید سرابی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور زاهدی، رئیس انجمنهای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور کلیم ا... توحدی، قدیمی ترین مسئول کتابخانه شریعتی مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد

کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور علی فروزان مدیر کل هماهنگی امور رفاهی زائرین استانداری در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور علی مغانی، رئیس اتحادیه چاپخانه داران مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور احسان اصولی، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور کمالیان نصب، امام جماعت فرهنگسرای رسالت در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد

کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور موسوی، عقیدی سیاسی ارتش در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور حسین اکبری، مدیر کل اسبق کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور حجت السلام علی اکبر سبزیان، مدیر کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور حجت الاسلام واحدی، استاد حوزه و دانشگاه و فعال فرهنگی در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد

کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور خوش نیت، معاون فرماندار مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور مریم طیرانی، استاد دانشگاه و نایب رئیس مجمع زنان استان در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
حضور هادی بختیاری، وعاون فرهنگی شهرداری مشهد در طرح کتابخانه گردی در کتابخانه شریعتی مشهد
کتابخانه گردی   
1396/12/19 شنبه
اهداء کارت عضویت کتابخانه شریعتی، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی به نماینده وی

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 361