شنبه 11 آذر 1396 آیین تکریم کتابداران کتابخانه های عمومی خراسان رضوی آبان96
آیین تکریم کتابداران کتابخانه های عمومی خراسان رضوی آبان96 آیین تکریم کتابداران کتابخانه های عمومی خراسان رضوی آبان96
ابان96   
1396/9/11 شنبه
آیین تکریم کتابداران
ایین تکریم کتابداران   
1396/9/11 شنبه
اجرای نمایشنامه کتاب
ایین تکریم کتابداران   
1396/9/11 شنبه
آیین تکریم   
1396/9/11 شنبه
گفتگو با فعالان حوزه کتاب

آیین تکریم کتابداران   
1396/9/11 شنبه
دکتر حسینی معاون سیاسی استاندار
آیین تکریم   
1396/9/11 شنبه
گفتگو با فعالان حوزه کتاب
آیین تکریم کتابداران   
1396/9/11 شنبه
آیین تکریم   
1396/9/11 شنبه
تقدیر برگزیدگان

ایین تکریم کتابداران   
1396/9/11 شنبه
هتل خورشید تابان
ایین تکریم کتابداران   
1396/9/11 شنبه

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 213